CẢNH BÁO QUAN TRỌNG

Vì lý do bảo mật và chống dùng chung tài khoản, tất cả hoạt động của bạn tại Thaihoanghd VIP (THV) sẽ được hệ thống ghi lại kèm với thông tin cá nhân của bạn và địa chỉ IP của bạn. Việc dùng chung tài khoản không chỉ vi phạm điều khoản sử dụng (khiến cho tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn) mà còn có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thiệt hại gây ra cho THV và tất cả thành viên đang sử dụng THV.

Tìm Hiểu Chi Tiết Về Thaihoanghd Vip tại đây